3D моделиране в ТЕЦ и ЯЕЦ

Тематика: 3D моделиране на съоръжения и процеси в ТЕЦ и ЯЕЦ

Използван софтуер : Maya, Sony Vegas, Quick Time Pro

Реализирани проекти през последните години

  •  3D модел на площадката на атомна централа
  •  3D модел на втори контур на атомна централа
  •  3D модел на парогазова централа в ТЕЦ Варна
  •  3D визуализация на стрес тест за наводнение на атомна централа
  •  3D модел за управление на тежкa авария в атомна централа

доц. д-р Иван Геновски и колектив

            кат. “Топлоенергетика и ядрена енергетика”, Енергомашиностроителен факултет