Курсове

  • Чужди езици

​За контакти

Секция "Западни и славянски езици"

ст.пр. Станка Тодорова Мурджева-Казакова 

телефон:  02 9653152;3090 212,10209

имейл: murdsheva@tu-sofia.bg

 

  • Математика​

​За контакти

 имейл: ipmi-k@tu-sofia.bg

  • Обучение на водачи на МПС категория В
  • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи

​За контакти

 имейл: bkirova@tu-sofia.bg

  • SIEMENS (PLM) NX I Solid Edge​

​За контакти

 имейлnedpetko@tu-sofia.bg

 

  • Технологични процеси в ТЕЦ

 

  • Обучение за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V според:

„Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V“

„Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“

За контакти:

Телефон: 0895 590 040

имейл: dilianang@tu-sofia.bg