Адрес

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8
Бл.1, каб. 1356а,
E-mail: teh-eood@tu-sofia.bg

Ръководител:

проф. д-р инж. Валери Стоилов
Телефон: (+359 2) 965 25 72
Факс: (+359 2) 868 6719
E-mail: vms123@tu-sofia.bg

Каса и счетоводство:

Бойка Илиева
Телефон: (+359 2) 965 25 63
Факс: (+359 2) 868 6719
E-mail: boikabi@tu-sofia.bg